Předchozí ročníky:

SVĚT VĚT

Mgr. Susan Maly,
soutez@tvk-brno.cz,
776 361 829

Vítězové soutěže SVĚT VĚT

1. místo: Daniel Schneider; Střední škola uměleckomanažerská, s. r. o., Brno

2. místo: Anna Nováčková a Žaneta Plhalová; Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

2. místo: Natálie Hasilová; Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno

3. místo: Michaela Pytlíková, Lenka Chodurová, Michaela Dičková a AnetaVismeková; Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek

cena poroty: Michaela Máčalová; Střední škola uměleckomanažerská, s. r. o., Brno

cena poroty: Romana Střechová; Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

cena poroty: Eliška Pospíšilová; Biskupské gymnázium, Brno – kresba

Děkujeme všem zúčastněným a vítězům gratulujeme.

____________________________________________________________________________________

Výtvarná soutěž určená pro studenty středních škol a žáky 2. stupně ZŠ je skvělou příležitostí, jak se seznámit se světem umění, výtvarně se vyjádřit k aktuálním tématům a na závěrečné výstavě nahlédnout na svět očima ostatních zúčastněných. Tak jako každý rok i tentokrát je tematicky zaměřená studentská soutěž součástí Týdne výtvarné kultury (14.–20. března 2016, http://2016.tvk-brno.cz/), který si klade za cíl zprostředkovat umění mladým lidem a přiblížit jim výtvarnou tvorbou, která je hodnotným způsobem vyjádření, poznávání sebe sama i komunikací se světem.

Síla slova se zhmotňuje díky jeho čtenáři a obraz se dotváří v mysli svého diváka.

Mohou k nám obrazy promlouvat? A dá se slovy malovat?

Dokážou obrazy vyjádřit víc než slova, nebo je tomu naopak? Pojďme zjistit, zda je možné slova a obrazy propojit. Naslouchejme řeči obrazů a dejme slovům tvar!

Zadání soutěže:

Soutěž je určena studentům středních škol a gymnázií a žákům 2. stupně základních škol.

Pracujte samostatně nebo v malých skupinkách (max. 6 lidí).

Letošním tématem je „SLOVO“ ve všech svých podobách.

Jak lze slova a obrazy propojit? Mohou slova podpořit naši fantazii?

Zvolte si nejvhodnější výtvarné médium pro své vyjádření. Odevzdat je možné:

Je možné využít tvarů písmen k vytvoření obrazu? Vyzývají a podněcují slova k činům? Kde se s texty setkáváme a jak na nás působí? Dá se něco sdělit také beze slov? Jak nám znějí slova cizí řeči a co připomínají znaky písma, které neznáme? Čím jsou si kresba a písmo podobné? Objevte spojující linii mezi slovy a obrazy!

Originál plošné nebo prostorové výtvarné práce

(malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, asambláž, objekt, …)

Fotograficky zdokumentovanou výtvarnou akci nebo intervenci

(výtvarný zásah do konkrétního prostoru, landartová realizace, …)

Digitální videozáznam (výtvarná akce, videoart, animace, …)

 

Technické parametry:

FOTOGRAFIE zasílejte ve VYTIŠTĚNÉ i DIGITÁLNÍ podobě:

Velikost vytištěného snímku je min. 20 x 30 cm (tj. cca formát A4) na lesklém fotopapíře.

Velikost digitální fotografie minimálně 2304 x 3072 px

(tj. rozlišení 7 Mpx) ve formátu .tiff nebo .jpeg (v nejvyšší kvalitě).

VIDEO zasílejte v DIGITÁLNÍ podobě v rozlišení minimálně 640 x 480 px ve formátu .mp4 (případně .avi nebo .mov).

 

Připojte prosím také soubor (.doc, .docx, .pdf) s krátkým komentářem popisujícím realizovanou aktivitu. V tomto dokumentu také uveďte jména autorů práce, název školy a ročník, který navštěvují.

 

Vytištěné soutěžní snímky a hmotná díla posílejte na adresu Katedry výtvarné výchovy (lze je také doručit osobně na sekretariát KVV). Obálku označte heslem: Soutěž TVK 7.

Katedra výtvarné výchovy
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7
603 00
Brno

Soutěžní snímky v digitální podobě posílejte na e-mail: soutez@tvk-brno.cz

Uzávěrka soutěže: 21. února 2016

Vyhlášení soutěže a vernisáž výstavy soutěžních snímků proběhne současně se slavnostním zahájením Týdne výtvarné kultury 14. března 2015.

Cena pro vítěze:
Autoři nejnápaditějších výtvarných počinů se vydají na ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD za UMĚNÍM a získají KNIHY z nakladatelství HOST.